#minimal

Blog Templates

Impetus Tumblr Portfolio Theme

LIVE PREVIEWBUY FOR $19 A clean and responsive smooth-scrolling Tumblr Portfolio Theme. Cheap but...
HTML templates

Bracket Responsive Bootstrap 4 Admin Template

LIVE PREVIEWBUY FOR $16 Bracket is yet another New Bootstrap 4 Admin Template with...
Blog Templates

PULIRE – Responsive Multipurpose Tumblr Theme

LIVE PREVIEWBUY FOR $32 PULIRE is a clean multipurpose, minimal theme for blogging system...
Ecommerce Themes

Milano – Fashion Responsive Magento 1 & 2 Theme ( RTL magento 2 supported )

LIVE PREVIEWBUY FOR $84 Overview Milano is a Premium Responsive Magento theme with extremely...
Blog Templates

Twisting – Responsive Portfolio Tumblr Theme

LIVE PREVIEWBUY FOR $32 About Let us introduce Twisting – Responsive Portfolio Theme for...
Blog Templates

Daily News – Magazine and Blog Ghost Theme

LIVE PREVIEWBUY FOR $19 Daily News is a unique, magazine style content focus theme...
WordPress Themes

Skylab – Portfolio / Photography WordPress Theme

LIVE PREVIEWBUY FOR $39 Skylab is a premium portfolio / photography WordPress theme with...
WordPress Themes

Photo Me | Photo Photography WordPress Theme

LIVE PREVIEWBUY FOR $59 Photo Me is a clean and minimal WordPress theme for...
Muse Templates

Puremuse – Clean Muse Template for Portfolios & Creatives

LIVE PREVIEWBUY FOR $26 Puremuse: A pure & clean Adobe Muse Template with elegant...